GSM: +420 725 444 366 | e-mail: info@venina.cz

DALŠÍ PUNCY PLATNÉ V ČR

Česká republika postupně podepisuje bilaterální dohody se státy, které mají stejný nebo podobný systém puncovnictví. Na základě těchto dohod je možné do níže uvedených států vyvážet české šperky z drahých kovů bez další povinnosti předkládat toto zboží k opětovné kontrole místnímu Puncovnímu úřadu. To samozřejmě platí i obráceně.

Do České republiky se ale nesmějí dovážet zlaté šperky o nižší ryzosti než 585/000. A to i v případě, že se v partnerské zemi šperky nižších ryzostí běžně vyrábějí a prodávají.

V ČR jsou platné puncy těchto států:

Slovenskood 1.1.1993
Polskood 1.7.2004
Litvaod 1.8.2004
Lotyšskood 1.8.2004
Maďarskood 1.8.2004
Velká Británieod 1.8.2004
Irskood 1.10.2004
Kyprod 1.10.2004
Portugalskood 1.10.2004

Staré puncovní značky těchto států u nás platné nejsou.