GSM: +420 725 444 366 | e-mail: info@venina.cz

Věnina

O mně ...

O Věnině ...Copyright:

Venina © 2009 - Některá práva vyhrazena dle BY–NC–ND souboru Creative Commons licence. Je povoleno nekomerční šíření díla (s uvedením autora). Je zakázáno komerční využití díla a tvorba jakýchkoli odvozenin. Dále je stanovena povinnost uvést v souvislosti s dílem vždy autora.

Provozování Creative Commons je v souladu s českou legislativou.

Využívání licencí Creative Commons pro účely zpřístupňování autorských děl je na území České republiky v souladu s zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění zákona č. 216/2006 Sb. Autorský zákon CC licence zohledňuje ve své úpravě licenčních smluv (díl 6.: úprava smluvních typů), kde je v § 46, odst. 5 a 6 výstižně charakterizuje.Identifikační údaje firmy:

Firma: Věnceslava Kolomazníková

Místo podnikání: Křižíkova 489/66, 186 00, Praha 8 - Karlín

IČ: 63060043

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 03. 04. 1995,
ev. č.: 310008-48953-00, č.j.: 97/76126/3081

Zápis je veden u Úřadu městské části Praha 8