GSM: +420 725 444 366 | e-mail: info@venina.cz

ČESKÝ PUNCOVNÍ ZÁKON

Všechny prováděcí předpisy o zkoušení a puncování šperků z drahých kovů se opírají o Puncovní zákon jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 15/2004 Sbírky zákonů.

Tato úprava Puncovního zákona platí od 1.1.2004.

Puncovní zákon je poměrně značně obsáhlý a jeho přesné znění najdete na stránkách Puncovního úřadu

I)
Všechny zlaté, stříbrné a platinové šperky a ostatní předměty z těchto kovů puncovní zákon označuje termínem zboží. Každý jednotlivý kus vyrobený v České republice či sem dovezený za účelem tuzemského obchodu musí být předložen Puncovnímu úřadu k přezkoumání ryzosti. Má-li šperk deklarovanou ryzost, je opatřen státní značkou, která má pro každý kov a každou ryzost jiný tvar.

2)
Této povinnosti nepodléhají:

  • stříbrné šperky vážící méně než 3,00 g
  • zlaté šperky vážící méně než 0,50 g
  • zlaté mince
  • zlaté součásti šperků, u kterých má cena drahého kovu podřadný význam (například zlaté uzávěry perlových náhrdelníků, nebo samostatné obruby drahých kamenů zavěšených např. na ocelové struně apod.)

3)
Nejnižší zákonem povolená ryzost zlatých šperků je 585/000. To znamená, že se do České republiky nesmějí za účelem obchodu dovážet zlaté šperky nižších ryzostí, tolik oblíbených v okolních zemích, například šperky osmi karátové (ryzost 333/000). Tento zákon je nadřazen všem mezistátním dohodám o vzájemné platnosti puncovních značek a tak i když se v partnerské zemi běžně zlaté šperky nižších ryzostí prodávají u nás to není možné.

PUNCOVÁNÍ

Puncování šperků se řídí různými pravidly podle toho kde byl konkrétní šperk vyroben.

Puncování šperků vyrobených v ČR:
Každý šperk z drahého kovu, který byl vyroben v České republice a podléhá puncovní povinnosti musí mít nejméně dvě značky:

  • výrobní značka - obvykle dvě písmena - Je zaregistrována na Puncovním úřadu a lze podle ní zjistit výrobce každého šperku. Naše výrobní značka je VK.
  • český státní punc - specifický obrazec s číslem - Pro každý druh kovu a jeho ryzost jiný. Jeho přítomnost na šperku dokazuje, že byl šperk přezkoušen a tvar punce označuje z jakého kovu a jaké ryzosti byl šperk zhotoven.
Na některých špercích můžete objevit ještě ryzostní značku. Tato značka není povinná:
  • ryzostní značka - obvykle tři číslice -Označuje číselně poměr ryzího kovu ve slitině.

Například zlatý 14-ti karátový prsten, vážící 3,00g bude označen těmito značkami:
punc VKnaše výrobní značka
punc585český státní punc
punc5850ryzostní značka (není nutná)